سفیران سلامت

توجه به سلامت جسمی و روانی در بستر سبک زندگی سالم جهت پیشگیری و کنترل بیماری‌های متابولیک و غیرواگیردار بر کسی پوشیده نیست و از اهمیت بالایی برخوردار است. کاملاً مشهود است که سلامت شهروندان با داشتن سبک زندگی سالم قابل تأمین و مانع صرف هزینه خانواده در حوزه درمان می‌شود. از سوی دیگر شهروند سالم فرد مفیدتری برای خود، خانواده و جامعه است و بازدهی بیشتری دارد. از این رو شبکه ارتقا سلامت در راستای پیشگیری و درمان بیماری‌های متابولیک و غیرواگیردار و ایجاد اشتغال سفیران سلامت ایجاد شده است.