سنجش سلامت مـراکـز جـامـع بیـن المـللی سبـک زنـدگی سـالـم

(دکتر کلاهدوزان)


bmi

سنجش BMI

چربی-خون-2

سنجش چربی خون

کبد-چرب-2

سنجش آنزیم کبدی

فشارخون-2

سنجش فشارخون

دیابت--2

سنجش دیابت

میزان-کالری

میزان کالری