استخدام در مراکز جامع بین المللی سبک زندگی سالم

(دکتر کلاهدوزان)


ما در مراکز جامع بین المللی سبک زندگی سالم اعتقاد داریم که سرمایه انسانی عاملی است که بیش از هر عامل دیگری بر روی رشد و بقای سازمان اثرگذار است.  تمام سازمان‏ها به دنبال جذب و از آن مهم‏تر حفظ و توسعه بهترین افراد برای انجام فرآیندهای جاری و فعالیت‌های آتی خود هستند، تا از این طریق بتوانند اهداف و استراتژی‌های از پیش تعیین شده را محقق سازند. در این راستا مراکز جامع .بین المللی سبک زندگی سالم (دکتر کلاهدوزان)  با هدف جذب نیروی انسانی کیفی و با در نظر گرفتن توانمندی های مهم انسانی و با انتخاب اصلح از میان داوطلبین ،اقدام به جذب و استخدام نیروهای کار آمد کرده است

منشور همکاری در مراکز جامع بین المللی سبک زندگی سالم

(دکتر کلاهدوزان)


وقت‌شناس باشیم. خلاق باشیم، قدرت ایجاد داشته باشیم اما از تکرار بپرهیزیم. مشکلاتمان را صادقانه مطرح کنیم. همواره لبخند بزنیم. بروز خطا اجتناب‌ناپذیر است، پس مسئولیت کارهایمان را بپذیریم. خودمان را تنها با خودمان مقایسه کنیم. برنامه‌ای مدون برای پیشرفت شخصی و تیمی داشته باشیم. اهل مطالعه باشیم. به خودمان و همکارانمان احترام بگذاریم. در هر سمتی که هستیم، مشتری را همواره دوست خود بدانیم. رازدار باشیم. سلامتی هموطنانمان برایمان ارزش داشته باشد.

نحوه استخدام در مراکز جامع بین المللی سبک زندگی سالم

(دکتر کلاهدوزان)


تکمیل فرم استخدام برای سمت مورد نظر بر روی سایت مراکز جامع بین المللی سبک زندگی سالم(دکتر کلاهدوزان)