ثبت نام کلاس های رایگان آموزشی مـراکـز جـامـع بیـن المـللی سبـک زنـدگی سـالـم

(دکتر کلاهدوزان)


قابل توجه ثبت نام کنندگان کلاس های رایگان


دوستان عزیزی که در کلاس های رایگان ثبت نام میکنند فقط با شماره تماس مسئول مربوطه خانم "صبا یزدانی" همانگ کنند. در غیر اینصورت و تماس با کلینیک های دیگر به علت تعدد در کلاسها ممکن است در کلاس های غیر رایگان ثبت نام شوند. 03132652504

فرم ثبت نام در کلاس رایگان دکتر مجید کلاهدوزان

  • در صورت تمایل میتوانید نام و نام خانوادگی به همراه شماره تلفن دوستان خود را نیز معرفی بنویسید تا آن ها نیز به همراه شما از این کلاس های رایگان بهرمند شوند

جهت ثبت نام در کلاس آموزشی سبک زندگی سالم(جلسه اول) با سخنرانی دکتر کلاهدوزان کلیک کنید ... رد کردن