ثبت شکایات در مـراکـز جـامـع بیـن المـللی سبـک زنـدگی سـالـم

(دکتر کلاهدوزان)


شرکت اصلاح و بهبود شیوه زندگی همگامان سلامت ایرانیان(دکتر مجید کلاهدوزان) جهت مدیریت هوشمند شکایت های هموطنان، اقدام به راه اندازی سامانه جدید رسیدگی به شکایات کرده است. شاکیان محترم میتوانند از طریق فرم زیر شکایات خود را ارسال کنند.


ثبت شکایت

جهت ثبت نام در کلاس های آموزشی رایگان دکتر کلاهدوزان کلیک کنید ... رد کردن